специализант в Клиника по кардиология

Д-р Димитър Валериев е роден  на 18.03.1989г. 

Завършил е медицина  в МУ- София-  випуск 2014г.

От 01.12.2016г. е зачислен за специализация по Кардиология.

Владее английски език.