д-р Димитър Иванов Пачев

ортопед - травматолог

Д-р Димитър Пачев е специалист по ортопедия и травматология в УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, ІІ-ра Клиника по ортопедична травматология.

През 1997 г. завършва медицина в Медицински Университет - Пловдив.
2004 г. придобива специалност по Ортопедия и травматология  вУМБЛСАМ "Н. И . Пирогов".
2005 г. специализира в Университеска болницата по Травматология и Рехабилитация " Гранада Испания"  на тема „Practice in Emergency Care”
2008 г. организира и участва в специкизиран курс по Артроскопско лечение и Протезиране на Колянна и Тазобедрени стави с Дегенеративни заболявания в същата болница .
2009 г. преминава специализиран курс по колянна хирургия в Барселона, Испания.
Специални интереси в областта на колянната хирургия и спортна травматология и протезиране на големите стави. Активно работи в областта на лечението на пациенти с асептична некроза на колянната става.

Членство в научни и съсловни организации:
Член на Българския лекарския съюз.
Член на Българската асоциация по артроскопска хируртия и спортна травматология
Член на Българската ортопедо-травматологична асоциация – БОТА
Член на Европейската асоциация по спортна травматология, колянна хирургия и артроскопия – ESSКA.
Съучредител на Българска Асоциaция за и Здраве и Развитие.