д-р Деян Людмилов Лазаров

хирург

Роден през 1988г. в град Русе. 

През 2013г. завършва медицина в Медицински факултет към Медицински Университет – София

Започва във Втора хирургична клиника на УМБАЛСМ "Пирогов" през 2013 г. като доброволец. 

През 2014г. спечелва конкурс за клинична ординатура и постъпва във Втора Хирургична Клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като специализант по обща хирургия.

Професионални интереси: спешна, коремна и гръдна хирургия, миниинвазивна хирургия, УЗД диагностика, лечение на рани с ВАК, политравма

 Ползва английски и немски език.