асистент към IV клиника по ортопедия и травматология

Роден на 28.02.1980 г. в гр. Кюстендил.

През 1999г. завършва ЕГ "Д-р Петър Берон"- гр. Кюстендил с пълно отличие.

 През 2005г. завършва медицина в МУ- София.

Три години по-късно започва специализация по ортопедия и травматология към IV Клиника по ортопедия и травматология на УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов", където работи и понастоящем. 

През 2013 г. придобива специалност по "Ортопедия и травматология".

От април 2015 г. е асистент към Четвърта травматологична клиника.

Специалист в областта на спешната травматология, лечение на политравмени пациенти, фрактури на горните и долните крайници, първично ендопротезиране на тазобедрена и колянна стави.

Д-р Кюркчиев е преминал специализирани курсове в Израел и Белгия.

 Членува в:
1. Български лекарски съюз от 2005 г.
2. Българска Ортопедично-Травматологична Асоциация /БОТА/ от 2009 г.
3. AO Foundation Europe от 2011 г.

Специалистът взима редица участия в национални и международни симпозиуми, конгреси, семинари и обучения.

Той е автор и съавтор на публикации във водещи български и международни специализирани медицински издания.

Дд-р Кюркчиев владее френски и английски език.