д-р Благомир Здравков

анестезиолог-реаниматор в Клиника по детска анестезиология и интензивно лечение

Д-р Благомир Здравков е част от екипа на Клиниката по Детска анестезиология и интензивно лечение от началото на 2017 година. Завършва медицина 2009 г. Започва работа като анестезиолог-реаниматор в клиниката по Кардиохирургия на УМБАЛ „Св. Анна”. От 2011 до 2015 г. е част от преподавателския състав на Катедрата по анестезиология и интензивно лечение при МУ – София в база 1 УМБАЛ „Александровска” и база 2 УБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”.

От 2015 г. е с придобита специалност по Анестезиология и интензивно лечение.

От 2016 г. е магистър по обществено здраве и здравен мениджмънт със защита на тема „Организация и управление на спешната медицинска помощ”.

За периода 2014-2016 г. придобива квалификация по детска кардиоанестезия в Клиниката по хирургия на вродените сърдечни малформации на НКБ, където е консултант и в момента.

Лектор и консултант е на БЧК и ВВС по въпросите на аварийно-спасителната дейност.

Утвърден за съдебен експерт от Министъра на правосъдието към Софийски градски съд.

Професионалните и научните му интереси с ав областта на спешната педиатрия, детската анестезиология в условия на спешност, реанимационенния транспорт на деца, обезпечаването на медицинската дейност при политравма в детската възраст, организацията и управлението на спешната медицинска помощ при масови инциденти и терористични нападения, медицинската педагогика, управлението на риска в анестезиологичната дейност и спешната медицина.


Д-р Здравков е отличен за професионалната си дейност с награди от МЗ, БЛС и УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ”. С участия в български и международни форуми по АИЛ и спешна медицина.