Бърза помощ

Начало / Докторе, помогни!

Отговори на често задавани въпроси

Научната дейност се ръководи от научен съвет, който се състои от хабилитирани лица и се назначава от Съвета на директорите ежегодно на квотен принцип.

Научния съвет обявява конкурси и избира самостоятелно научни кадри в съответствие с действащото законодателство.

Научен съвет на УМБАЛСМ "Н.И.ПИРОГОВ" ЕАД , назначен със Заповед на Изпълнителния директор № РД-26-565/ 05.04.2017 г.:

 1. Проф. д-р Асен Георгиев Балтов,дм
 2. Проф. д-р Диян Енчев Малушев,дм
 3. Проф. д-р Андрей Маринович Йотов,дмн
 4. Проф. д-р Александър Петров Червеняков,дмн
 5. Проф. д-р Иван Георгиев Поромански,дм
 6. Проф. д-р Магдалена Иванова Лесева,дм
 7. Проф. д-р Стоян Георгиев Миланов,дм
 8. Проф. д-р Атанас Георгиев Темелков,дм
 9. Проф. д-р Николай Стефанов Габровски,дмн
 10. Проф. д-р Надежда Николова Гаврилова,дм
 11. Проф. д-р Мария Христова Миланова,дмн
 12. Доц. д-р Олег Георгиев Чолаков,дм
 13. Доц. д-р Антоний Тончев Филипов,дм
 14. Доц. д-р  Юлий Манолов Ванев,дм
 15. Доц. д-р Сашо Георгиев Асьов,дм
 16. Доц. д-р Михаил Ивов Рашков,дм
 17. Доц. д-р Георги Константинов Поптодоров,дм
 18. Доц. д-р Маргарита Стоянова Гешева,дм
 19. Доц. д-р Христо Иванов Шивачев,дм
 20. Доц. д-р Мая Георгиева Аргирова,дм
 21. Доц. д-р Валери Стоицев Марияновски,дм