Бърза помощ

ПЪЛЕН СПИСЪК НА КЛИНИЧНИТЕ ПЪТЕКИ

КП № КЛИНИЧНА ПЪТЕКА
0001 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза - НАД 18 г.
0002 Исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза
0003 Паренхимен мозъчен кръвоизлив - НАД 18 г.
0004 Субарахноиден кръвоизлив - НАД 18 г.
0007 Болести на черепно-мозъчните нерви, на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми + Вертеброгенни дискови и дискартикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми
0008 Диабетна полиневропатия
0015 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък - НАД 18 г.
0017 Мултиплена склероза - НАД 18 г.
0018 Епилепсия и епилептични пристъпи - НАД 18 г.
0019 Епилептичен статус
0025 Паркинсонова болест
0026 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт - НАД 18 г.
0027 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
0028 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
0029 Болест на Крон и улцерозен колит - НАД 18 г.
0030 Заболявания на тънкото и дебелото черво
0031 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
0032 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
0033 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
0034 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
0036 Хронични чернодробни заболявания
0038 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания - НАД 18 г.
0039 Инвазивна диагностика при сърдечно-съдови заболявания с механична вентилация - НАД 18 г.
0042 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации - НАД 18 г.
0043 Интервенционално лечение и свързани с него диагностични катетеризации при вродени сърдечни малформации с механична вентилация - НАД 18 г.