Бърза помощ

ПРИЕМ. КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ.

Прием в отделението

В отделението се настаняват пациенти по клинични пътеки и на свободен платен прием по обявените на централна регистратура цени на болницата.

Клинични пътеки

  1. НКП 0075 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – екстракорпорална литотрипсия
  2. НКП 0076 Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
  3. НКП 0083 Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

Пълен списък на клиничните пътеки