Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ. ДИАГНОСТИКА.

Прегледи

Възможност за разбиване на рентгенонегативни (уратни) камъни под ехографски контрол.

Диагностика

Всички видове специалицзирани контрастни урологични изследвания.

Андрологични изследвания.