Бърза помощ

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Уролозите от УРОРЕНТГЕНОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ ЗА ИЗВЪНТЕЛЕСНО ЛЕЧЕНИЕ НА БЪБРЕЧНОКАМЕННАТА БОЛЕСТ,НЕВРОГЕННИ РАЗСТРОЙСТВА НА ПИКОЧНИЯ МЕХУР И АНДРОЛОГИЯ активно участват във всички етапи на диагностично - лечебния процес. Това включва изследването на пациентите, вземане на решение относно индикацията за операция при всеки отделен случай, поддържане на високоспециализиран оперативен екип, способен да извърши необходимата операция при всеки пациент, както и да осигури адекватното му следоперативно наблюдение.


Хирургична компетентност

  • Уретерореноскопия,
  • перкутанна литолапаксия,
  • нефроскопия,
  • уретерално протезиране,
  • екстракорпорална литотрипсия,
  • контактна ендоурологична механична и ултразвукова литотрипсия,
  • цистотонометрия ,
  • сфинктерна ЕМГ,
  • урофлоуметрия.