Бърза помощ

УРОРЕНТГЕНОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

За извънтелесно лечение на бъбречнокаменната болест, неврогенни разстройства на пикочния мехур и андрология

УРОРЕНТГЕНОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ

Мултифункционална ендоурологична работна станция Shimatsu, литотриптер Siemens, апарат за уродинамични изследвания-Urodin

 • Уретерореноскопия,
 • перкутанна литолапаксия,
 • нефроскопия,
 • уретерално протезиране,
 • екстракорпорална литотрипсия,
 • контактна ендоурологична механична и ултразвукова литотрипсия,
 • цистотонометрия ,
 • сфинктерна ЕМГ,
 • урофлоуметрия.

Предимства за пациента

 1. Екстракорпорална литотрипсия - опит от 1986 след специализация в Германия.
 2. Перкутанна литолапаксия, нефроскопия уретерално протезиране.
 3. Контактна ендоурологична механична и ултразвукова литотрипсия от 1987.