Бърза помощ

КЛИНИКА ПО УРОЛОГИЯ

Създадена е през 1969г. със заповед на Министъра на здравеопазването, като Клиника по спешна и детска урология към Институт „Н.И. Пирогов” с рководител проф. Н. Минков, д.м.н. От 1979г. и до момента е в новопостроена самостоятелна сграда. След пенсионирането на акад. Минков, тя се ръководи последователно от д-р П. Петров, проф. Б.Зозиков, д-р М. Абаджиев и доц. Сл. Кънчев.

Клиниката по урология е с богати традиции в лечението на урологичните заболявания, както при възрастните, така и при децата. Постоянно се въвеждат все по-нови методи за лечение на урологично болните. През 1999г. се възстановява и центъра по бъбречна трансплантация, а от 2007г. започва съвместно сътрудничество и с Центъра по биомедицина – Франция по детски трансплантации от жив донор. До момента са извършени над 35 трансплантации, от които 10 на деца, като повечето от тях са живи и в добра кондиция.

Благодарение на труда на работещите лекари, сестри и санитари и въвеждането на все по-нови методи за диагностика и лечение значително се намали както предоперативния, така и постоперативния престой на болните.

проф. д-р Славчо Кънчев Иванов

Проф. д-р Славчо Кънчев - началник клиника

 • КВАЛИФИКАЦИИ:
  • 1978 г.  Лекар - Медицински университет, СССР
  • 1986 г.  Специалист-уролог - Медицински университет, София
  • 1990 г.  Доктор по медицина - Медицински университет, София
  • 1999 г.  Доцент по урология - Медицински университет, София
  • 2012 г. Професор по урология - Медицински университет, София
 • ПРОФЕСИОНАЛНА РЕАЛИЗАЦИЯ:
  • 2008 – до момента  Началник на Клиника по урология УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”- ЕАД Гр. София
  • 2004-2008 г. Началник на Отделение по функционална и образна  диагностика към  Клиника по урология  УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ” - ЕАД   Гр. София
  • 1999 – 2004 г. Доцент по урология УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”- ЕАД  Гр. София
  • 1986 – 1999 г. Специалист-уролог УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”- ЕАД  Гр. София
  • 1978 – 1986 г.  Лекар УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”- ЕАД  Гр. София  
 • УЧАСТИЯ В КЛИНИЧНИ ПРОУЧВАНИЯ:  Главен изследовател в над 10 клинични проучвания относно: Инфекции на уринарния тракт, БПХ, неврогенни разстройства в уринирането, свръхактивен пикочен мехур, инконтиненция на урината и други.

Членовете на Клиниката по урология активно участват в научни проява, както у нас, така и в чужбина. Показателен е факта за големия брой публикувани ръководства, помагала и монографии:

 1. Малформативни уропатии в детската възраст- 1979г.;
 2. Консервативна урология- 1984г.;
 3. Оперативна урология- 1987г.;
 4. Неотложни състояния в урологията- 1984г.;
 5. Малформативни уропатии- 1989г.;
 6. Травми и заболявания на отделителната система- 1987т.;
 7. Трансуретрална урология- 1990г.;
 8. Уродинамика- 1991г.;
 9. Напикаването- неудобство или заболяване- 2003г.;
 10. Свръхактивен пикочен мехур- 2003г.

В Клиниката по урология се извършва следдипломна квалификация по урология. До момента успешно са завършили специализацията си 65 българи и 12 чужденци. Тук израстнаха видни специалисти в областта на урологията като:

 • Ст.н.с. І ст. д-р П. Делийски;
 • Ст.н.с. І ст. д-р Б. Зозиков;
 • Ст.н.с. ІІ ст. д-р Ст. Кюркчиева;
 • Ст.н.с. ІІ ст. д-р Сл. Кънчев;
 • Н.с. д-р Гр. Гоцев;
 • Н.с. д-р В. Крушев;
 • Н.с. д-р Станева;
 • Н.с. д-р М. Минков;
 • Н.с. д-р В. Марияновски.

Защитените от тях дисертационни трудове са с голяма практическа стойност в ежедневната урологична практика.

След проведеното през 2011г. преструктуриране Клиниката по урология е с капацитет 80 легла и се състои от следните отделения:

 • Отделение по анестезиология и реанимация с операционен блок, състоящ се от 4 операционни зали и 2 зали за ендоскопска урология;
 • Отделение по ендоскопска урология и бъбречна трансплантация;
 • Отделение по извънтелесно лечение на бъбречно-каменната болест и неврогенни разстройства в уринирането;
 • Детско урологично отделение;
 • Към Клиниката по урология са разкрити следните урологични кабинети:
 • Два кабинета за преглед и прием на възрастни урологично болни, като единия от тях е с непрекъснат режим на работа;
 • Един кабинет за преглед и прием на деца с урологична патология..

Средно годишно през урологичните кабинети се обслужват между 15000-18000 болни, постъпват и се лекуват над 4485 болни със заболявания на отделителната система, извършват се над 2500 операции, над 6000 урорентгенологични изследвания над 1400 уродинамични изследвания на пациенти с неврогенни растройства в уринирането.