Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Клиника по детска урология


д-р Стоян Вълчев Пеев - главен асистент

 

 

  • Д-р Стоян Вълчев Пеев е роден през месец април 1975 година.
  • През 1994г. завършва  Гимназия с преподаване на чужди езици, профил английски език в гр. Кърджали.
  • Същата година е приет да учи в Медицински факултет на МУ – гр. София.
  • През 2001 година започва да работи като лекар-ордиантор в Центъра за спешна медицинска помощ-гр. София.
  • 6 месеца по-късно е специализант в Секцията по спешна и детска урология на „Пирогов”. 
  • От 2007 година е главен асистент към същото звено в университетската болница по спешна медицина.
  • Д-р Пеев е преминал редица курсове и обучения, за да надгради уменията си и да се утвърди като един от добрите уролози в България:

м. 8.1999г. - Клиничен стаж по урология – гр. Любляна, Словения
м. 6.2000г. - Клиничен стаж по акушерство и гинекология – гр. Лерида, Испания
м. 4.2003г. - Клиничен курс по ендоурология – гр. София, Българско урологично дружество
м. 3.2007г. – Специализиран курс по бъбречна трансплантация при деца – гр. Париж, Франция
м. 9.2009г. - Клиничен стаж по детска урология и трансплантация– гр. Париж, Франция


Владее: английски, френски и руски.
 

Начало на страницата

д-р Eмил Атанасов Атанасов

 

 

 

• д-р Eмил Атанасов Атанасов е роден през месец февруари 1978 година.

• През 1996г. Завършва Гимназия с преподаване на чужди езици, профил английскиезик в гр. Търговище.

• През 2002 година завършва медицина в Медицински факултет на МУ – гр. София.

• През 2003 година започва да специализира и работи като уролог в IV МБАЛ - гр. София.

• 4 години по-късно работи като лекар - уролог в Секцията по спешна и детска урология на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.

• Д-р Атанасов е преминал редица курсове и обучения, и се е утвърдил, като един от най-добрите детски уролози в България. Интересите му и специализациите в чужбина са в областта на реконструктивните операции, лапароскопско и ендоскопско лечение на урологичните заболявания в детска възраст.

 

Владее: английски и руски език

Начало на страницата