Бърза помощ

Прегледи, диагностика

Прегледите и приема на децата се извършват в специализизирания спешен приемно-консултативен детски урологичен кабинет (101 к-т намиращ се в Клиника по Урология, с работно време от 07:30- 13:30ч.) от уролозите работещи в отделението. През останалото време всички урологично болни деца се диагностицират и приемат в 120 к-т, намиращ се в спешно поликлинично звено, като по този начин се осигурява 24 часово покритие от лекари уролози.