Бърза помощ

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. Пиелопластики
 2. Трансплантация на бъбрек
 3. Нефроуретеректомия
 4. Нефректомия, парциална нефректомия
 5. Пиелолитотомия
 6. Парциална резекция на пик.мехур(вкл. при тумори)
 7. Уретероцистонеостомия
 8. Уретерокутанеостомия
 9. Корекция на уретеростомни стоми
 10. Операция при екстрофия на пикочния мехур
 11. Операции при неврогенни разтройства на пикочния мехур
 12. Операции при хипоспадия и еписпадия
 13. Перкутанна нефростома
 14. Феминизиращи операции

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С МАЛЪК ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. Реконструктивни и пластични операции на половия член
 2. Бъбречно-каменна болест: уролитиаза – ендоскопски методи на лечение
 3. Пластични операции на пик. мехур
 4. Везикостомия
 5. Интубация на уретера с уретерален стенд тип „double J”

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. Стренози и стриктури на уретрата
 2. Операции на тестисите и скротума( вкл. Хидроцеле,Варикоцеле и др.)
 3. Циркумцизии
 4. Меатотомии
 5. Уретроцистоскопия
 6. Супрапубичен дренаж на урина