Бърза помощ

Клинична и хирургична компетентност

Клинична компетентност

Лекарите от Клиника по Детска Урология са пряко свързани с всички етапи на диагностично-лечебния процес. Компетентността на екипа е от най-високо ниво, отговарящо на съвременните изисквания и правила за добра клинична практика.


Хирургична компетентност

Клиниката е сертифицирана за извършване на високоспециализирани хирургични намеси. Извършват се следните видове оперативни и диагностични операции и процедури според обема и сложността:

  • Малки оперативни намеси,
  • Оперативни намеси със среден обем и сложност,
  • Големи операции и операции с много голям обем и сложност.