Бърза помощ

Клиника по детска урология

Клиника по детска урология е основана през 1969г. със заповед на Министъра на здравеопазването, като Клиника по спешна и детска урология към Институт „Н.И.Пирогов” с ръководител Проф. Д-р Н. Минков дмн.

Клиниката е единствената в страната, специализирана в диагностицирането и лечението на вродени и придобити урологични заболявания в детска възраст. Сертифицирана е с най-високо ниво на компетентност на Министерство на здравеопазването, като в нея се извършват всички видове оперативни процедури на отделителната и полова системи при деца.

Клиника по детска урология Клиника по детска урология Клиника по детска урология
Клиника по детска урология Клиника по детска урология Клиника по детска урология

Клиниката е основно ремонтирана през 2012г., с налични 30 легла, като на разположение са още модерна уродинамична и ендоскопска апаратура, апаратура за образна диагностика и екстракорпорална литотрипсия.

В клиника по детска урология работят девет лекари - пет с призната специалност по урология, двама в процес на специализация по урология и двама лекари с призната специалност педиатрия.