Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Екип на Отделение по кардиология


доц. д-р Валери Стоицев Марияновски

Д-р. Валери Стоицев Марияновски - началник отделение

 • Завършва медицина в София през 1990г.
 • Завършва здравен мениджмънт  през февруари 2011г
 • Специализации:
  • Университетска клиника  Франкфурт- бъбречна трансплантация 1992г м. февруари
  • Университетска клиника Мюнстер – Германия- Онкоурология януари- май 2002г.
  • Университетска клиника Берн Швейцария- Оперативна урология м. Май 2003г.
  • Университетска клиника Тюбинген – Германия- Реконструктивна урология…септември- декември 2004г
 • Специалност по урология от 01.01.1996г
 • Публикации в:...на тема:
 • Участия във форуми:...
 • Член на Европейската Асоциация по урология и на Българското Урологично дружество...
 • Владее английски и немски.език
 • Дисертаци…”Проучване върху резултатите от лечението на рака на пикочния мехур” София- 2010г.
 • От 2000г. работи и като консултант към Столичния Онкологичен Диспансер

Начало на страницата

д-р Валентин Светославов Бенчев

Д-р Валентин Бенчев

 • Завършва медицина в МА –София през 1976г.
 • Специаност по урология от 1986г
 • Специализации по обща хирургия и урология
 • Член на урологичното дружество
 • От 1978до 1981г. обща хирургия в районна болница гр.Троян ,
 • От 1981г. урологично отделение на  V-та Градска болница,
 • От 2006 г.  I-ва урология възрастни на МБАЛСМ „Пирогов”.

Начало на страницата

д-р Кирил Димитров Гецев

Д-р Кирил Гецев

 • Завършил е медицина през 1993 г. в ВМУ-София,
 • През 1997 г. придобива специалност „Урология”.
 • От завършването си до постъпването в УМБАЛСП „Н. Пирогов” през 2007 г.  е работил в V МБАЛ София.
 • Има специализации по урология  -  Европейско училище по урология;
 • Здравен мениджънт - БЛС и Медицински университет София,  
 • Ехография на пикочоотделителната система - Медицински университет София,
 •  Основи на болничното управление - Испанска агенция за международно сътрудничество,
 • Андрология - Медицински университет София ,
 • Конвенционална абдоминална и урологична ултразвукова томография - Медицински университет София,
 • Трансуретрална хирургия и Ендоскопска диагностика и лечение в урологията от Национална специализирана болница за активно лечение по онкология - София.

Начало на страницата

д-р Александър Борисов Дренков

Д-р Александър Дренков

 • Образование - висше, медицина в Медицински факултет на Медицинска Академия - София през 1983г.
 • Специализации - обща урология, андрология, съдова хирургия, гръдна хирургия, коремна хирургия, нефрология.
 • Регистрации - Българско урологично дружество.
 • Членства - Бългърски лекарски съюз
 • Професионално развитие:
  • 1983-1985г.- общо практикуващ лекар в гр. Дунавци, община Видин,
  • от 1985-1987г. уролог-ординатор в Окръжна болница гр. Видин,
  • от 1987г. уролог-ординатор в Секция Урология в МБАЛСМ - "Пирогов",
  • Придобита специалност по урология през 1990г. Дългогодишен асистент на проф. Минков, проф. Делийски и проф. Зозиков.
 • Основно владее диагностиката, отворените и ендоскопските оперативни интервенции в урологията и постоператините грижи за болния.
 • Редовни участия в симпозиуми и конгреси по урология.
 • Издадени научни публикации по специалността.

Начало на страницата

д-р Ангел Иванов Скерлетов

Д-р Скерлетов

 • Образование-висше медицинско МУ- София,1996г
 • Специализации- урология-2007г
 • Регистрации
 • Членства - БЛС; Българско урологично дружество
 • Професионално развитие- част от екипа на урологична клиника към УМБАЛСМ"Н.И.Пирогов" от 2003г
 • Професионални интереси -насочени към различни области на общата и спешна урология и по-специално:
  • заболявания на простатата жлеза,
  • уролитиаза,
  • функционални и неврогенни разстройства на уринирането,
  • инконтиненция на уринат

Начало на страницата

д-р Христо Огнянов Хаджийски

Д-р Христо Огнянов Хаджийски

 • Образование: Медицина - Медицински университет - София, 1984 год.
 • Специализации:
 • Хирургия - Медицински университет - София, 1991 год.
 • Урология - Медицински университет  - София, 1994 год.
 • Квалификации: Свидетелство за правоспособност по Конвенционална ехография - абдоминална ехография и повърхностни структури, 1994г. - Медицински университет - София
 • Членства:
  • Българско урологично дружество
  • Българско дружество по ултразвук
 • Професионален стаж:
  • 2000 г. - досега лекар-ординатор - уролог Първа урологична клиника, МБАЛСМ „ Пирогов”
  • 1984 г. - 1994г. лекар-ординатор - хирург Общинска болница - гр. Дупница
  • 1994 г. - 2000г. лекар-ординатор - уролог Общинска болница - гр. Дупница

Начало на страницата

Даниела Методиева Веселинова

Ст.м.с. Даниела Методиева Веселинова

 • Базово образование - медицинска сестра - детски профил - ПМИ гр.Враца .
 • Завършено висше образование по специалност "Здравни грижи" на образователно - квалификационна степен бакалавър.
 • През 2004г. завършено висше образование по специалност "Обществено здраве и здравен мениджмънт" на образователно-квалификационна степен магистър МУ гр. София - Факултет по обществено здраве.
 • Професионална квалификация
  • Ръководител на здравни грижи и преподавател по практика в медицински колеж
  • Здравен мениджър
 • От 1983 до 1999г работи като медицинска сестра в Белодробна болница Искрец и МБАЛ гр.Своге.
 • От 2001г.  - старша мед. сестра на пневмофтизиатрично отделение,
 • Oт 2004 г. Главна мед.сестра на СБПФЗДПЛР "Цар Фердинанд" Искрец.
 • През 2009г. работи в СБАЛО гр. София  в ОАРИЛ като медицинска сестра ,
 • Oт м. септември 2009г. постъпва в УМБАЛСМ "Н.И.Пирогов" гр.София - като старша медицинска сестра на Секция урология - клиника урология възрастни и ст.мед.сестра на отделение по извънтелесно лечение на бъбречно - каменна болест и неврогенни разстройства в уринирането.
 • От декември 2010г. след конкурс е ст. м. с.на отделение по обща у рология - Клиника урология.

Начало на страницата