Бърза помощ

Начало / Структура / Урология / Отделение по обща урология / Клинична и хирургична компетентност

Клинична и хирургична компетентност

Клинична компетентност

Уролозите от отделението участват във всички етапи на диагностично-лечебния процес. Всеки отделен случай и планова оперативна намеса се обсъждат на сутрешна визитация от лекуващите лекари и началника на отделението, а по комплицираните случай се представят на разширени колегиуми от мултидисциплинарни екипи, включващи специалисти от всички звена на болницата. Решенията за една или друга лечебна процедура се обсъждат ежедновно на т. нар. седящи визитации. По този начин се гарантира високо ниво на урологичната помощ съобразени със съвременните правила за добра клинична практика.


Хирургична компетентност

В отделението се извършват следните видове оперативни и диагностични операции и процедури според обема и сложността:

  • Малки оперативни намеси,
  • Оперативни намеси със среден обем и сложност,
  • Големи опер и Операции с много голям обем и сложност.

Предоставена е възможност за избор на лекар и екип.