Бърза помощ

Отделение по обща урология

Отделение по обща урология Отделение по обща урология е с дългогодишни традиции (създадено e през 1970 г), които се предават и усъвършенстват във времето в лечението на спешните и планови урологични страдания, включващи:

 • травми на пикочополовата система,
 • анурии,
 • хематурии,
 • ретенции,
 • приапизъм,
 • пионефрози,
 • гангрени и абсцеси,
 • усложнени бъбречни колики и целия спектър на плановата оперативна урология при:
  • онкологични,
  • доброкачествени,
  • възпалителни и вродени състояния.

Операциите се извършват 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, като могат да бъдат предхождани от целия спектър на пред- и следоперативни грижи, на функционална, инвазивна и неинвазивна диагностика, при наличието на уникалната възможност, през цялото това време, при необходимост да се работи в смесени екипи със специалисти от всички останали хирургични специалности.

Наред с традиционната хирургия се извършват и най-съвременните минимално инвазивни операции- лазер операции и ТУР при БПХ; HIFU ( High Intensity Focused Ultrasound) при рак на простатата; литолапаксия и уретерореноскопия при камъни в бъбреците и уретерите.