Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО


Д-р Емил Доросиев-началник отделение

 • Завършил медицина 1990 г. в МУ София.
 • Специалност Урология от 1996 г.
 • Магистърска степен по "Здравен мениджмънт" - 2011 г.
 • Специализация по:
  • Ендоурология,
  • Лапароскопска урология,
  • Съдова хирургия,
  • Бъбречна трансплантация,
  • Ултразвукова диагностика,
  • Интервенционален ултразвук в медицината.
 • Участник в множество международни конгреси и симпозиуми.
 • Публикации в специализирани урологични списания.
 • Член на Европейската Асоциация по урология и Българското урологично дружество.
 • Владее английски език.
 • Има над 20 години трудов стаж в Секция по урология УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”.

Начало на страницата

Д-р Димитър Велев

 • Завършва медицина в МУ-София през 2009 година.
 • В момента е в процес на специализация.
 • Член на: Българското урологично дружество

Начало на страницата

Д-р Галя Музикаджиева

 • Завършва медицина в МУ-София през .... година.
 • В момента е в процес на специализация.
 • Член на: Българското урологично дружество

Начало на страницата

Д-р Стефан Захариев

 • Завършил медицина 1990 в София.
 • Специалност Урология от 2002 г.
 • Специализация по:
  • Ендоурологоя,
  • Ултразвукова диагностика
  • Интервенционален ултразвук в медицината.
 • Участник в множество международни конгреси и симпозиуми.
 • Публикации в специализирани урологични списания.
 • Член на: Българското урологично дружество

Начало на страницата

Д-р Кирил Асенов Иванов

 • Завършил медицина 1980 в София.
 • Специалност Хирургия 1989 г.
 • Специалност Урология от 2008 г.
 • Специализация по:
  • Ендоурологоя,
  • Ултразвукова диагностика,
  • Курс Лазер.
 • Член на: Българското урологично дружество.

Начало на страницата

Д-р Иван Стоев

 • Лекар-ординатор.
 • Завършил медицин 2005 г. в МУ-София. В момента е в процес на специализация.
 • Член на: Българското урологично дружество

Начало на страницата

Старша медицинска сестра Гена Василева Цветанова

 • Специалност: Магистър по „Здравен мениджмънт”.
 • Бакалавър по „Управление на здравни грижи”.
 • С 18 години трудов стаж по специалността-коремна хирургия и урология.
 • Участия в конгреси на БАПЗГ-с доклади в областта на специфични здравни грижи за урологично болни.
 • Член на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Начало на страницата