Бърза помощ

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ

Лечебни методи

 1. При заболявания на горния уринарен тракт
  Екстракорпорална литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера.
  • Уретерореноскопия с литотрипсия на камъни в бъбрека и уретера.
  • Пекутанна нефролитотрипсия при камъни в бъбрека и уретера.
  • Трансуретрална литотрипсия на камъни в пикочния мехур.
   • Ултразвукова литотрипсия
   • Електрохидравлична литотрипсия
   • Лазерна литотрипсия
   • Механична литотрипсия
  • Ендопиелотомия при стриктури на пиелоуретералния сегмент.
  • Ендоуретеротомия при стриктури на уретера.
  • Балонна дилатация при стриктури на уретера.
  • Перкутанна нефростомия.
 2. При заболявания на долния уринарен тракт
  • Оптична уретротомия при стриктури на уретрата
   • Студено рязане
   • Електрорезекция
   • Лазерна аблация
   • Бужиране
  • Електрорезекция при склероза на мехурната шийка.
  • Трансуретрална резекция при доброкачествена простатна хиперплазия.
  • Трансуретрална резекция при карцином на пикочния мехур.
  • Лазерна аблация на карцином на пикочния мехур.