Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ. ДИАГНОСТИКА

Прегледи

Прегледите и приема на болните се извършват в специализизирания спешен урологичен кабинет 120 к-т на поликлиниката към болницата, работещ 24 часа в денонощието, без почивен ден. Това го прави единствен по рода си в цялата страна.

Към клиниката същестува допълнителен кабинет ( 120А), за планов прием.


Диагностични методи

В отделението се извършват следните видове оперативни и диагностични операции и процедури според обема и сложността:

 1. Ултразвукови методи за диагностика:
  • Трансабдоминална ехография на пикочо-половата система.
  • Трансректална ехография на простата, пикочен мехур и семенни мехурчета.
  • Ехографско изследване на тестис и епидидим.
  • Доплерово изследване на кръвотока на органите от пикочо-половата система.
 2. Интервенционални ултразвукови методи на изследване и лечение:
  • Транскутанна пункция на бъбречни кисти под ехографски контрол.
  • Транскутанна пункция на хидроцеле по ехографски контрол.
  • Трансректална биопсия на простатна жлеза.
 3. Рентгенови методи за диагностика:
  • Обзорна рентгенография на отделителната система.
  • Рентгеноконтрастно изследване на отделителната система (венозна урография).
  • Ретроградна уретроцистография.
  • Ретроградна уретеропиелография.
  • Антеградна пиелоуретерография.
  • Фистулографии.
 4. Уродинамични изследвания.
 5. Ендоскопски методи на изследване.
  • Уретроцистоскопия.
  • Ретроградна катетеризация на уретер и бъбречно легенче.
  • Уретерореноскопия.