Бърза помощ

ОТДЕЛЕНИЕ ПО ЕНДОСКОПСКА УРОЛОГИЯ И БЪБРЕЧНА ТРАНСПЛАНТАЦИЯ

Отделението по ендоурология и бъбречна трансплантация е част от клиниката по Урология към УМБАЛСМ „ Н.И.Пирогов” , която е уникална по своята структура и дейност.

В отделението се настаняват пациенти нуждаещи се от консервативно и оперативно лечение на заболявания на пикочо-половата система.

  • Извършват се в пълен обем всички видове операции при заболявания на бъбрека, уретера, пикочен мехур, простатна жлеза и външни полови органи.
  • Трансуретрална и лазерна хирургия на долен уринарен тракт, ендоскопско лечение на заболявания на горен уринарен тракт.
  • Трансуретрална литотрипсия на бъбречни, уретерни и мехурни камъни.
  • Реконструктивни операции.
  • Бъбречна трансплантация от жив и трупен донор.

Отделението следва световните стандарти за оперативно лечение включвайки лапароскопската хирургия.