Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Отделение по диализно лечение


Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков

Доц. д-р Валентин Любомиров Мушеков, д.м. - Началник отделение.

 • Роден e в г. София.
 • Завършва медицина във ВМИ -София.
 • Работи в МБАЛ - Монтана като терапевт в бърза медицинска помощ и вътрешните отделения от 1978 до 1982г.
 • Постъпва в УБАЛСМ „Пирогов” - Отделение по диализно лечение през 1982г.
 • Придобива специалности по вътрешни болести, нефрология и спешна медицина.
 • Спечелва конкурс за научен сътрудник ІІІ – І степен през 1985г.
 • Защитава дисертация: “Инфекциите като причини и усложнения на острата бъбречна недостатъчност” през 1993г.
 • Получава научна степен “Доктор по медицина” и научно звание Старши научен сътрудник ІІ степен  през 1996г.. От 2012 г. е доцент по нефрология.
 • През 2004г. завършва пълен курс на здравен мениджмънт.
 • От 1995г. е член на експертния съвет по хемодиализа при Министерство на здравеопазването.
 • През  2001г. е консултант на Изпълнителна агенция по лекарствата. От 2006г. е Външен експерт по специалността нефрология на НЗОК.
 • Специализирал нефрология в Чехия, перитонеална диализа в Италия, бъбречна трансплантация в Швеция 1990г.
 • Признат за изобретател от European Patent Office-Munich, Germany за патентован хемодиализен концентрат. В продължение на 6 години (от 2004г. до 2010г) е Национален консултант по хемодиализа. Членува в: Български лекарски съюз; ERA-EDTA (European Renal Association – European Dialysis and Transplant Association); Секретар на „Българско Нефрологично Дружество”,
 • Заместник председател на „Национално сдружение на диализните специалисти в България”.
 • Член на редколегията на три специализирани български медицински списания: “Нефрология, хемодиализа и трансплантация”, “Актуална нефрология”, ”Варненски нефрологичен форум - Списание на Българската Аферезна Асоциация”. Председател на местната комисия по етика към УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов” до 2013 г.
 • Член на Медицинския съвет на УМБАЛСМ „Н.И. Пирогов”.
 • Има публикации в медицински списания и ежегодни участия в национални симпозиуми, конференции ( „Горещи точки по нефрология”, „Диализата в 21-век”), световни и европейски (ERA-EDTA) конгреси със сертификати за участие.  Автор на глави в медицински книги “Спешна медицина”, “Нефрология и урология” (2003г.).
 • Рецензент на научни трудове и оценка научните приноси на кандидати за научни степени и звания.

Начало на страницата

Д-р Вихра Рангелова Бочева

Д-р Вихра Рангелова Бочева - Главен асистент

 • Родена в София през 1955 г.
 • През 1973 г. завършва 35-та гимназия с изучаване на руски език, а  през 1979 г. - медицина в Медицинска академия – София.
 • От 1985 година е със специалност Вътрешни болести, а от 1990 год. – с втора специалност Нефрология.
 • През 2003 год. завършва пълен курс по Здравен мениджмънт.
 • Работи като ординатор от 1980 г. в Окръжна болница Ловеч, а от 1983 г. във ВВМА София.
 • От 1985 г. е научен сътрудник в Института по заразни болести към Медицинска академия, а от 1991 г. като асистент в УМБАЛСМ „Пирогов”.
 • Има над 30 годишен стаж в диализно отделение (от 1981 г.)
 • Има публикации в 6 български, 2 чужди списания и 1 учебник.
 • Участва в различни научни форуми с различни презентации: конгреси на EDTA-ERA в Атина (Гърция), Копенхаген (Дания), Лисабон (Португалия), Истамбул (Турция); Конгреси по CRRT във Виченца (Италия), Сан Диего (САЩ);
 • Конгреси на BANTAO във Варна (България); различни научни форуми в България.
 • Член е на нефрологичното дружество.
 • Владее английски и руски език.

Начало на страницата

Ася Асенова Яковова

Ася Асенова Яковова - Старша медицинска сестра

 • Родена на 05.08.1969г. в гр. София. Завършва средното си образование в 19 ЕСПУ „ Елин Пелин „ гр. София през 1987г.
 • Професионалният й стаж започва на регистратура в Пирогов като медицински регистратор от септември 1987г.
 • През 1990г. в гр. София, завършва Полувисш медицински институт „Йорданка Филаретова„ специалност- медицинска сестра.
 • В отделението по Диализно лечение започва работа като медицинска сестра през 1991г.
 • Завършва висшето си образование през 1999г. с магистърска степен по Специалността „ Здравен мениджмънт „ във  ФОЗ към
 • ВТУ „ Св.Св. Кирил и Методий „
 • От 2007г. е старша медицинска сестра в отделението по Диализно лечение
 • През 2012г. записа втора магистратура по Специалността „ Управление на здравните грижи „ към ФОЗ към МУ София
 • Член е на Българската Асоциация на Професионалистите по Здравни Грижи.
 • Член е на Съвета по Здравни Грижи и Председател на Комисията за планиране, разходване и контрол на консумативите към СЗГ от 2008г. Притежава Удостоверение за „ Извънбъбречни методи за очистване на кръвта. Перитонеална диализа.” от 2009г. и 2011г., съгласно медицински стандарт „ Диализно лечение „Притежава сертификат за „ Качество на здравните грижи „ от 2009 г.
 • Наградена е за „Старша медицинска сестра за 2009 година” . Ползва английски език.

Притежава сертификати и удостоверения от след дипломно обучение в България и Чужбина:

 • През 2011г. в гр. София, е преминала курсове по „Работа с хемодиализен апарат 4008S с ОСМ опция и bibag свързване тип 5008 „- Фрезениус” и „Новости в превенцията на инфекциите при венозни източници.  През 2010г. в Германия, е преминала тренировъчен курс за работа с диализни апарати „ Dialod+ „ -  Б. Браун. През 2008г. в гр. София, е преминала курс „ Управление на човешките ресурси в сферата на здравните грижи„. През 2008г. в гр. Враца, е преминала курс „ Диализно лечение и подобряване качеството на живот на пациенти на хемодиализа и перитонеална диализа „

Начало на страницата

Пламен Недев

Пламен Димитров Недев. Техник – медицинска техника

 • Роден на 30.03.1953г. в София. Завършва средното си образование в София през 1975г. със специалност - Медицинска техника.
 • Започва стажа си  в диализното отделение през 1980 г.
 • Преминал е през курсове за продължаващо обучение в България и Чужбина със съответните сертификати:
 • През 1981г. в Италия, е преминал курс за диализни апарати- Унимат
 • През 1995г. в София, преминал курс за диализни апарати- Гамбро
 • През 1996г. във Виена, преминал курс за диализни апарати- Водоочистващи системи
 • През 1998г. в Габрово, преминал курс за диализни апарати- Фрезениус
 • През 2002г. в Холандия, участвал в конференция на EDTNA / ERCA
 • През 2009г. в Монтана, преминал курс за диализни апарати и водоочистващи системи- Гамбро

Начало на страницата