Бърза помощ

ДИАЛИЗНА ДЕЙНОСТ. ОБОРУДВАНЕ НА ДИАЛИЗНИТЕ ЗАЛИ.

Всички процедури за очистване на кръвта се прилагат според изискванията на медицински стандарт „Диализно лечение”. Пациентите имат право на избор на диализен метод – хемодиализа или перитонеална диализа (съобразно клиничните показания и противопоказания).

Хемодиализа
 • Всички диализни постове са подсигурени с високо пречистена вода, обработена и с обратна осмоза
 • Диализните апарати са съвременни и с възможности за индивидуализиране на лечението;
 • Прилагаме единствено бикарбонатна хемодиализа;
 • Имаме в наличност хемодиализатори с различни характеристики, в зависимост от нуждите на всеки един пациент (повърхност от 0.7 кв.м. до 2.1 кв.м., синтетични „low” и „high” -flux мембрани);
 • За постигане на максимален комфорт по време на хемодиализата, използваме индивидуални профили и показатели на: Na концентрация, Бикарбонатна концентрация, Ултрафилтрация, Температура;
 • На пациентите с голяма телесна маса и недостатъчно очистване предлагаме увеличена хемодиализна доза (под формата на 5-часова диализа или извънредна хемодиализа от 1 път седмично до 2 пъти месечно);
 • В зависимост от лабораторните данни и клиничното състояние, използваме стандартен хепарин и нискомолекулни хепарини.
Отделение по диализа Отделение по диализа Отделение по диализа Отделение по диализа
Перитонеална диализа
 • Имплантиране катетър за перитонеална диализа – осъществява се в Операционен блок съвместно с хирург;
 • Наблюдение в ранния постоперативен период, превръзки, проходимост на катетъра – в хирургична клиника;
 • Обучение на пациента – в диализното отделение – основни принципи на асептиката; как се провежда всяка процедура; как се прави баланс на течностите и т.н.
 • Качествени и разнообразни разтвори за перитонеална диализа – осигуряваме ги в зависимост от нуждите на пациента;
 • Ежемесечни контролни прегледи с уточняване на терапията и обсъждане на възникнали проблеми;
 • При наличие на диализен перитонит – хоспитализиране на пациента и провеждане на адекватно лечение.
 • При изчерпване възможностите на метода – осигуряване на съдов достъп и преминаване на хемодиализа.
Консервативно лечение

Създадената Лекарска комисия за изписване на лекарства се събира ежемесечно. Обсъждат се състоянието на пациентите, резултатите от проведените изследвания и се индивидуализира лечението им. Лекарствените средства се изписват в електронна табела и се предоставят на пациентите срещу подпис в ЛАК.

В отделението са провеждани клинични изпитвания на нови медикаменти с отлични резултати за пациентите. Имаме необходимия субективен потенциал и е създадена отлична организация в това направление.

Оборудване на диализните зали

В отделението има 24 диализни поста:

 • І-ва зала – 6 поста за пациенти на ХД с позитивни хепатитни маркери;
 • ІІ-ра зала – 13 диализни поста за пациенти на ХД;
 • ІІІ-та зала – 2 диализни поста за болни в критично състояние с ОБН и интоксикации;
 • ІV-та зала – 4 легла за други съвременни методи на депурация (хемофилтрация, плазмафереза, хемоперфузия и др.).

Всички диализни постове в отделението са свързани в обща модерна водоочистваща система с рециркулация и достатъчен капацитет, доставяща вода с чистота 99,9%.

Във връзка със специфичните изисквания на болницата, 2 диализни поста задължително са предвидени за спешни случаи.

Всички диализни зали са оборудвани с инсталация за подаване на кислород и вакуум; разполагаме с кардиомонитор и спешна чанта при необходимост от кардиопулмонална ресусцитация.

Отделно разполагаме с 2 диализни апарата и мобилна водоочистваща система, базирани в Кликника по интензивно лечение и един диализен апарат с мобилна водоочистваща система в Клиника по урология.

Дизализа 1-ва зала Диализа 2-ра зала Диализа 3-та зала
Дизлиза 4-та зала Диализа в КИЛ Диализа Оборудване