Бърза помощ

ПРЕГЛРДИ. ДИАГНОСТИКА.

Преглед на пациент от преддиализен диспансер:

В отделението е разкрит на функционален принцип кабинет за наблюдение, обучение и подготовка на пред диализни пациенти. В него се осъществяват клинични прегледи на болни с бъбречна недостатъчност 3 - 5 ст., назначават им се изследвания, коментират се диетата и режима, препоръчва се лечение, дават се консултации с оглед предстоящото диализно лечение, предоставя се правото на избор – хемодиализа или перитонеална диализа. Организира се конструирането на траен съдов достъп или поставянето на перитонеален катетър.


Преглед на пациент на хемодиализно лечение:

? Преди и след всяка диализна процедура пациентите се преглеждат от лекар, отчита се телесното му теглото и се определя индивидуалната диализната доза, необходимата ултрафилтрация и другите параметри на хемодиализата. Ежемесечно се изследва кръвна картина и се раздават предписаните лекарства с обяснение как да се съхраняват и прилагат. На всеки три месеца се правят подробни лабораторни изследвания. Резултатите се обсъждат от лекарската комисия, която прецизира лечението и се представят на пациентите със съответните обяснения. На всеки 6 месеца се изследват хепатитни маркери и се прилагат противохепатитни ваксини на пациентите, които са показани за това лечение.


Преглед на пациент на перитонеална диализа

? Пациентите на перитонеална диализа се преглеждат и изследват ежемесечно, предписват се лекарства и подходящи ПД-разтвори.


Диагностика

 1. Лаборатории

  Отделението ползва услугите на наличните в болницата лаборатории и звена за образна диагностика:

  • Хематологична и биохимична лаборатории;
  • Микробиологична лаборатория;
  • Звено за образна диагностика, включващо стандартни рентгенови изследвания, контрастни изследвания, ехография, доплер-ехография, ехокардиография, компютърна аксиална томография;
  • Ядрено-магнитен резонанс;
  • Имунологична лаборатория за подсигуряване на трансплантационна програма (при наличие на такава);
  • Вирусологична лаборатория към НЦЗПБ;
  • Други специализирани лаборатории.
 2. Изследвания

  Всички изследвания се правят съобразно Европейските стандарти, изискванията на МЗ и НЗОК:

  • Планови изследвания се правят ежемесечно и на всеки 3 месеца. Включват ПКК, урея преди и след ХД, креатинин, Са, Р, йонограма, албумини, серумно желязо; за пациенти на хемодиализа се изчислява URR (или Kt/V), а за пациенти на перитонеална диализа – ПЕТ.
  • На всеки 12 месеца се изследват пациентите за носителство на HCV , HBsAg и HIV.
  • На включените в Диспансера по трансплантация се правят имунологични изследвания по предоставения план.
  • Един път годишно и при нужда се осъществява в отделението електрокардиография.
  • По преценка на дежурния лекар могат да бъдат направени допълнителни изследвания.