Бърза помощ

Отделение по диализно лечение

Отделение по диализно лечениеОтделението по диализа е напълно реновирано, оборудвано със съвременна апаратура, разполага с висококвалифициран персонал и отговаря на всички европейски стандарти. Пациентите получават индивидуализирано лечение и добро обслужване в уютна обстановка. Със своята над 40-годишна история (от 1968 г.) и клиничния опит, имаме научните познания и материалната база да лекуваме пациенти с:

  • Хронични бъбречни заболявания (ХБЗ) на периодично хемодиализно лечение или амбулаторна перитонеална диализа,
  • ОБН, хоспитализирани в други отделения и клиники на болницата,
  • Остри екзогенни интоксикации.

Разполагаме с модерни апарати за хемодиализно лечение и перфектна водоочистваща система. Готови сме за прилагане на продължителни вено-венозни процедури (хемофилтрация), хемодиафилтрация, плазмен обмен и за хемоперфузия. Апаратите са разположени в 4-те диализни зали на отделението. Има и машини базирани в Клиниката за интензивно лечение и Урологична клиника. Организацията на работа позволява провеждане на 24 диализни процедури на смяна. Работим на три смени.

Добрите контакти с Клиниките по съдова и коремна хирургия дават възможност своевременно да се решават проблемите чрез конструиране на траен съдов достъп (артерио-венозна фистула, протеза) или имплантиране на катетър за перитонеална диализа.

Предимства за пациенти

Предимства на болницата

24-часовия работен режим на болницата позволява пациентите да имат достъп до висококвалифицирана медицинска помощ, отлична болнична база и качествени лабораторни звена денонощно. Добрата ни колаборация с другите клиники създава чувство на сигурност и стабилност у пациентите.

Предимства на екипа

Отделението по диализа е изградено въз основа на Европейските стандарти за диализно лечение. Отлично обучен персонал, владеещ перфектно всички диализни методи, е на разположение денонощно. Благодарение на нашата дейност, пациентите с хронична бъбречна недостатъчност на периодична хемодиализа и амбулаторна перитонеална диализа са отлично рехабилитирани, а тези с остра бъбречна недостатъчност или интоксикации – своевременно консултирани и при нужда диализирани.

Пациентите на хемодиализно лечение се диализират в 3 смяни от понеделник до събота включително. Извън тези смени, при нужда от консултация и/или хемодиализна процедура по спешност, болницата разполага с денонощен екип на разположение.