Бърза помощ

Учебна дайност

Дисертационни трудове за придобиване на научна степен доктор в Клиника токсикология УМБАЛСМ "Пирогов" София от създаването й до днес:


 1. Остри отравяния”, хабилитационен труд,  1968 - Проф. д-р Александър Монов, дм
 2. Нитрофеноли в химикотоксикологично отношение”, 1968 - Константин Янков, химик
 3. Остри отравяния с бензодиазепинови съединения”, 1976 - Доц. д-р Найден Мирчев, дм
 4. Остри отравяния с хинин в Детската възраст”, 1977 - Д-р Хубинка-Люба Велчева
 5. Фалоидна гъбна интоксикация”, 1980 - Доц. д-р Анета Хубенова, дм
 6. Остри инхалаторни интоксикации с хлор и азотни окиси”, 1981 - Доц. д-р Маргарита Гешева, дм
 7. Остри отравяния с ФОС препарати - антидотно лечение”, 1985 - Доц. д-р Никола Александров, дм
 8. Остри отравяния с етиленгликолови препарати – клиника, експериментални проучвания върху антидотното им лечение”, 1986 - Доц. д-р Маргарита Николова, дм
 9. Остри отравяния с дигиталисови препарати”, 1989 - Доц. д-р Ангел Маринов, дм
 10. Клинико-епидемиологична характеристика и критерии за спешно диагностично-терапевтично поведение при остри екзогенни отравяния в периода на прехода - 1989-1994 г./проучване върху регионален модел Видински регион/”,  2000 - Д-р Андриана Боянова, дм
 11. Остри интоксикации при хероинзависими пациенти – някои клинични, имунологични и алергологични проучвания”, 2004 - Доц. д-р Юлия Раденкова, дм
 12. Остри екзогенни интоксикации при пациенти над 60 годишна възраст”, 2005 - Доц. д-р Евгения Станкова, дм
 13. Социално психиатрични проблеми на острите алкохолни отравяния при подрастващи” 2009 - Д-р Анелия Лукова, дм,
 14. Суицидно поведение и ризилиантност в младежка възраст” 2009 - Пламен Ванев, психолог

Лекарите от Клиниката по Токсикология редовно учатват в научни конгреси и други форуми у нас и в чужбина и публикуват научните си трудове в разнообразни специланизирани медицински списания в България и в чужбина.