Бърза помощ

Начало / Структура / Клиника по токсикология / Клинична компетентност

Клинична компетентност

КЛИНИКА по ТОКСИКОЛОГИЯ е многофункционална структурна единица на УМБАЛСМ "Пирогов" ЕАД, София която осъществява със съвременни методи диагностиката, лечението и рехабилитацията на болни с токсикологични и токсоалергични заболявания, зависимости и слединтоксикационни състояния, което в условията на извънболнична помощ не може да се осъществи.

  • спешна токсикологична медицинска помощ при инцидентни отравяния (битови, труддови, и др);
  • спешна токсикологична медицинска помощ при аварийни ситуации, бедствия и катастрофи;
  • психиатрична спешна помощ и психологична рехабилитация;
  • консултативна и методична помощ в областта на клиничната токсикология, вкл. и за цялата страна;
  • токсикологична медицинска информация;
  • обучение на студенти, лекари, специализанти, специалисти по медицински грижи по проблемите на клиничната токсикология;
  • научно-изследователска и преподавателска дейност по проблема "клинична токсикология";
  • осъществява необходимите за дейността си взаимоотношения с различни организации, обществото и медийните средства;
  • превенция на зависимостите чрез профилактична образователна дейност.