Бърза помощ

Прием. Клинични пътеки.

Прием в клиниката

Клиниката има разкрити 33 легла в стаи с по 4 легла, категория "ВИП" и с едно леглo, категория "Лукс".

В тях се настаняват пациенти по клинични пътеки и на свободен платен прием по обявените на централна регистратура цени на болницата.


Клинични пътеки:

 1. КП № 26 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт
 2. КП № 27 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
 3. КП № 28 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастро-интестинален тракт
 4. КП № 30 Заболявания на тънкото и дебелото черво
 5. КП № 31 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт
 6. КП № 32 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
 7. КП № 33 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума
 8. КП № 34 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)
 9. КП № 156 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
 10. КП № 158 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години
 11. КП № 160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
 12. КП № 162 Оперативн и процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години
 13. КП № 164 Оперативни процедури върху апендикс
 14. КП № 165 Хирургични интервенции за затваряне на стома
 15. КП № 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
 16. КП № 167 Оперативни процедури при хернии
 17. КП № 168 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
 18. КП № 169 Конвенционална холецистектомия
 19. КП № 170 Лапароскопска холецистектомия
 20. КП № 171 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
 21. КП № 172 Оперативни процедури върху черен дроб
 22. КП № 173 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест
 23. КП № 174 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност
 24. КП № 175 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност
 25. КП № 176 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години
 26. КП № 179 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
 27. КП № 180 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия
 28. КП № 181 Оперативно лечение при остър перитонит
 29. КП № 182 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси
 30. КП № 183 Консервативно лечение при остри коремни заболявания
 31. КП № 184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани хирургично лечение
 32. КП № 196 Оперативно лечение при варикозна болест и усложненията й
 33. КП № 214.1 Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
 34. КП № 214.2 спешни състояние в гръдната хирургия
 35. КП № 224 Оперативни процедури при заболявания на гръден кош

Пълен списък на клиничните пътеки