Бърза помощ

Прегледи. Диагностика.

Извършват се всички лабораторни изследвания (кръв, урина, биохимични, микробиологични, туморни маркери, хормони). Образни изследвани – ултразвук, рентгенологични (нативно, скопия на горения отдел храносмилателния тракт, иригографии, холангиографии, КАТ на гръден кош и корем).Ендоскопски изследвания – фиброгастроскопия, колоноскопия, ЕRCP, PTC.