Бърза помощ

СПИСЪК НА ОПЕРАТИВНИТЕ ИНТЕРВЕНЦИИ

Операции с много голям обем и сложност, високоспециализирана хирургия
 1. интраторакални операции върху хранопровода
 2. операции върху хранопровода с абдоминален достъп и реконструкция
 3. гастректомия
 4. блокова резекция на стомаха при рак
 5. блокова резекция на колон и съседен орган – стомах, дуоденум, панкреас
 6. проктоколектомия
 7. абдомино-перинеална екстирпация на ректума
 8. чернодробни резекции
 9. реконструктивни операции на екстрахепаталните жлъчни пътища
 10. панкреато-дуоденална резекция/ Whipple/
 11. операции при хормонални тумори на панкреасната жлеза
 12. сфинктеросъхраняваща резекция на ректума
Операции с голям обем и сложност
 1. енуклеация на бенингнен тумор на хранопровода
 2. ваготомии
 3. стомашни резекции
 4. парциални и разширени резекции на тънки черва
 5. хемиколектомия /дясна, лява, разширена/
 6. субтотална и тотална колектомия
 7. предна резекция на ректума /вкл. и по Hartmann/
 8. реституция на чревния тракт при затваряне на илео- или колостома
 9. херниотомия при инкарцерация с резекция на орган и перитонит
 10. лапаротомия при перитонит
 11. холецистектомия при усложнен холецистит
 12. поставяне на външен билиарен дренаж
 13. билиодигестивни анастомози
 14. ехинококцектомия при усложнен ехинокок и множествена ехинококоза
 15. дренаж на чернодробен абсцес
 16. екстирпация на ретроперитонеален тумор
Операции със среден обем и сложност
 1. сутура на кървяща язва
 2. сутура на перфорирала язва
 3. пилоропластика, гастродуоденопластика
 4. гастроентероанастомози
 5. илео- и колостомии
 6. апендектомия – конвенционална и лапароскопска
 7. хемороидектомия
 8. ексцизия на перианална фистула
 9. ексцизия на анална фисура
 10. спленектомия
 11. операция при заклещена херния без резекция на орган
 12. херниотомия – конвенционална, лапароскопска
 13. пластика на предната коремна стена при следоперативни хернии
 14. лапаротомия при интраабдоминални абсцеси
 15. ексцизия на усложнена дермоидна киста
Операции с малък обем и сложност
 1. херниотомиа при епигастрална, параумбиликална херния
 2. лигатура на хемороидални възли
 3. анална дилатация при фисура
 4. ексцизия при дермоидна/пиларна киста
 5. инцизия при перианален абсцес
 6. ревизия на оперативна рана