Бърза помощ

Клинична компетентност

В клиниката работят 17 лекари, от които 2-ма доценти, 5-ма главни асистенти и 1 интернист. Извършват се операции от областта на плановата и спешна коремна и гръдна хирургия с различен обем на сложност – от малки до такива с много голям обем и високоспециализирани, включително и лапароскопски.