Бърза помощ

ТРЕТА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА

Приоритет в дейността на Трета хирургична клиника е спешната гръдна и коремна хирургия, онкологични заболявания на стомашно-чревния тракт, жлъчно-чернобробна хирургия , хирургия на панкреаса, оперативни интервенции при хернии, заболявания на дебелото и правото черво (хемороиди, фисури, кисти). Извършват се и голям обем лапароскопски операции. Към клиниката има и разкрито отделение по хирургия на млечната жлеза (за лечение на злокачествени и доброкачествени заболявания)

Операционната зала е оборудвана със съвременна апаратура за анестезия, за извършване на лапароскопски операции. Разполага с нов хирургичен инструментариум