Бърза помощ

ВТОРА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА. ЕКИП

Екип на Втора хирургична клиника


Проф. Д-р Владислав Христов

Проф. Д-р Владислав Христов - началник клиника

 • Завършва медицина в Медицински Университет – София през  1982 година.
 • Работи от 1982г. до 1985г. като ординатор в хирургичното отделение на районната болница в град Ихтиман. От 1986 година е ординатор в IV хирургична клиника към „Секция по Спешна Хирургия” на институт Пирогов. От 1989г. след конкурс е избран за асистент и последователно повишен до главен асистент през 1993г. От 2002г. е началник на II хирургична клиника към „Секция по Спешна Хирургия” на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.
 • Придобива специалност по хирургия през 1988г, и по здравен мениджмънт през 2003г. Допълнителни курсове и квалификации по лапароскопска хирургия
 • Публикации в български и чуждестранни списания, участия в монографии от областта на колопроктологията, острия панкреатит, съчетана и коремна травма, жлъчно-чернодробна хирургия в условията на спенпст
 • Участия във форуми:
 • Член на българско хирургично дружество, съосновател и председател на българската асоциация за лечение на рани, български лекарски съюз.
 • Владее английски и руски език.
 • Дисертации: защитил дисертация за научна степен „доцент” през 2000г. на тема „Обструктивно-иктеричен синдром в условия на спешност”.

Начало на страницата

Гл.асистент д-р Велян Михайлов

Д-р Велян Веселинов Михайлов - началник Отделение към Втора хирургична клиника

 • Роден през 1971г. в гр. София.
 • Завършва средното си образование в същия град 1989г. – паралелка с разширено изучаване на английски език.
 • През 2001г. завършва медицина във Виенския университет, гр. Виена, Австрия.
 • Постъпва във Втора хирургична клиника на УМБАЛСМ "Пирогов" януари 2003 г. като доброволец, след 6 месеца започва специализация по хирургия.
 • През 2005г., след спечелване на конкурс, е назначен като научен сътрудник към същата клиника.
 • Придобива специалност Обща хирургия през 2008 г.
 • Професионални интереси: миниинвазивна хирургия, висцерална хирургия, политравма.

Начало на страницата

d-r Boris Klein.jpg

д-р Борис Клайн - шеф-екип към Втора хирургична клиника

 • Роден през 1958 г. в София.
 • Завършва средно образование в 21 ЕСПУ „Христо Ботев”, София през 1976г.
 • Завършва медицина в МА - София през 1984г.
 • Започва професионалната си кариера като хирург в районна болница Кубрат и общинска болница Разград, до 1990г.
 • Назначен във втора хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” като хирург ординатор през 1991г.
 • Придобива специалност обща хирургия през 1992г и урология през 2000г.
 • Завършва ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий” през 2004г., магистърска степен със специалност стопанско управление /здравен мениджмънт/.
 • Член на БХД от 1992г.
 • Член на Немско Хирургично Дружество - 2004г.

Начало на страницата

д-р Кирил Христов

 • Роден през 1965 в София.
 • Завършва медицина през 1994.
 • Започва кариерата си в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” ЕАД през 1995, където придобива специалност по обща и коремна хирургия през 2000г.
 • Провел е курсове по лапароскопска хирургия (1996, 2011), спешна детска хирургия (1998), чернодробна хирургия (2002), лечение на рани с ВАК (2010), ултразвукова диагностика на коремни органи (2011).
 • Области на професионален интерес: обща и коремна хирургия, лапароскопска хирургия, УЗД диагностика, лечение на рани с ВАК.
 • Ползва английски, немски, руски.
   

Начало на страницата

Д-р Валентин Стоянов

Главен асистент Д-р Валентин Стоянов

 • Завършва медицина в Медицински Университет - София през 1978г.
 • Работи от 1978г. до 1980г. като ординатор в хирургично отделение на районната болница в гр. Етрополе. От 1980г. е асистент в IV хирургична клиника към „Секция по спешна хирургия” на институт Пирогов, а от 1986г. - главен асистент в същата хирургия. От 1991г. е зам. началник клиника на IV хирургична клиника, а по-късно временно изпълняващ длъжността началник клиника на същата. От 2011 е зам. началник клиника на II хирургична клиника.
 • Придобива специалност по обща хирургия през 1984г. и по здравен мениджмънт през 2003г. Допълнителни курсове по лапароскопска, съдова, пластична, ендокринна и хирургия на млечната жлеза. Експерт по акредитация на лечебните заведения.
 • Повече от 30 публикации в български и чуждестранни списания.
 • Форуми.
 • Член на българско хирургично дружество, българска асоциация за лечение на рани, български лекарски съюз.
 • Владее руски и наглийски език.

Начало на страницата

д-р Петър Захариев

д-р Петър Захариев

 • Роден на 01.06.1954г. в София.
 • Завършва 21 математическа гимназия в София през 1972г.
 • През 1979г. завършва МА - София, медицина.
 • Работил по разпределение в Районна Болница Ихтиман като хирург, където през 1986г. придобива специалност обща хирургия и травматология.
 • През 1991г. постъпва във втора хирургия на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”, където работи до момента.
 • Изкарани квалификационни курсове по травматология, урология, онкология и лапароскопска хирургия с придобити сертификати.
 • Член на БЛС, БХД.

Начало на страницата

д-р Петър Антов

д-р Петър Антов  началник Централен операционен блок, Коремен сектор

 • Роден 1956г. в гр. София.
 • Висше образование - медицина в МА - София през 1986г.
 • 1983-1987 - ординатор хирург ПОБ Благоевград.
 • Между 1987-1995 ординатор във Втора хирургия, "Пирогов".
 • 1995-2011 началник приемно отделение (шеф-екип) - Втора Хирургия.
 • От 2009 г. - до момента, началник Централен операционен блок - коремна хирургия.
 • Придобива специалност обща хирургия през 1991г.
 • Следдипломни курсове по спешна съдова хирургия в НКБ, жлъчно-чернодробна хирургия в ИСУЛ, пластично-възстановителна и естетична хирургия в МА - София, гръдна хирургия в МА - София, лапароскопска хирургия в МА - София.

 

Начало на страницата

д-р Стефан Стругаров

д-р Стефан Стругаров

 • Роден през 1961г. в София.
 • Завършва висше образование медицина през 1986г. в София.
 • Започва професионалната си кариера по разпределение като ординатор хирург в общинската болница в Габрово през 1986г.
 • От 1990 е хирург в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”, където придобива специалност обща и коремна хирургия през 1992г.
 • От 2003 има придобита специалност по спортна медицина.
 • Има проведение курсове по лапароскопска хирургия (2012).
 • Ползва английски и руски.

Начало на страницата

д-р Владимир Райков

д-р Владимир Райков

 • През 2006г. завършва медицина в Медицински факултет към Медицински Университет – София
 • Започва професионалната си кариера като ординатор в урологично отделение на Пета МБАЛ – София
 • Работи като общопрактикуващ лекар в ДКЦ 17, София
 • През 2009г. спечелва конкурс за клинична ординатура и постъпва във Втора Хирургична Клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като специализант по обща хирургия. От 2013г., след конкурс, е асистент към същата клиника.
 • През 2014 г. придобива специалност хирургия.
 • Професионални интереси:
  • политравма;
  • патогенеза и патофизиология на острия панкреатит; 
  • абдоминален компартмънт синдром;
  • хирургични алтернативи при дебелочревен илеус;
  • хирургична онкология и имуногенетика на карциногенезата.
 • Ползва английски, руски, немски, испански.

Начало на страницата

Д-р Деян Людмилов Лазаров


•    Роден през 1988г. в град Русе
•    През 2013г. завършва медицина в Медицински факултет към Медицински Университет – София
•    Започва във Втора хирургична клиника на УМБАЛСМ "Пирогов" през 2013 г. като доброволец.
•    През 2014г. спечелва конкурс за клинична ординатура и постъпва във Втора Хирургична Клиника на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“ като специализант по обща хирургия.
•    Професионални интереси: спешна, коремна и гръдна хирургия, миниинвазивна хирургия, УЗД диагностика, лечение на рани с ВАК, политравма
•    Ползва английски и немски език
 

Начало на страницата

 

Галина Славчева Славчева - Старша медицинска сестра във Втора хирургична клиника
 

 • Завършва Медицински колеж към МУ София юли 2002г. 
 • Постъпва в УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов” на 01.08.2002г.
 • Член на Българска асоциация на раните.
 • Ръководи курс към СДО „Иновации в превързочната техника и грижа за раните”
 • Лектор в „Европейска академия за лечение на рани”
 • Професионални курсове по:
 • Обучение на операционни сестри 2004г.
 • Стационарни грижи при болни с изгаряния 2006г.
 • Сърдечна и дихателна функция при болен на интензивно лечение 2007г.
 • Превързочна техника 2007г.
 • Обучение на медицински сестри в миниинвазивна хирургия 2010г.
 • Компютърна грамотност
 • Английски език
 • Участия и изяви:
 •   Участва в научния форум на EWMA 2006г. Прага
 •   Участва в научния форум на EWMA 2007г. Глазгоу
 • Участва с доклади в VIII-та Национална конференция “Дни на спешната хирургия”
 • Участва с постер в научния форум на EWMA 2008г. Лисабон
 • Участва в Национален семинар с чуждестранно участие на тема “Грижа за стомирани пациенти” гр.Пловдив - 2008г.
 • Участва с постер в научния форум на EWMA 2009г., Хелзинки
 • Участва в XI-та Национална конференция “Дни на спешната хирургия”
 • Участва с доклад във II-та Национална конференция на БХД 2009г, Свиленград
 • Участва с доклади и постер в I-та Регионална конференция на БАПЗГ
 • Участва в научния форум на EWMA 2010г., Женева
 • Участва с постер в научния форум на EWMA 2011г., Брюксел
 • Участва с доклад в XII-та Национална конференция „Дни на спешната хирургия”
 • Участва в научния форум на EWMA 2012г., Виена
 • Участва с доклад в III-ти Национален конгрес по детска хирургия 2012г., Хисар
 • Публикации:
 • Списание Topmedica „Фази на раневото заздравяване” 2012г.

 

Начало на страницата