Бърза помощ

ПРЕГЛЕДИ, ДИАГНОСТИКА

Прегледи

В клиниката се извършват първични и вторични прегледи на пациенти по НЗОК, както и платени прегледи на пациенти с хирургични и съдови заболявания.


Диагностика

Клиниката разполага с възможност за голям обем диагностични, лабораторни, и микробиологични изследвания, базирани в самата болница:

  • магнито-резонансна томография,
  • компютърна аксиална томография,
  • ултразвукова диагностика с доплер,
  • рентгенови и рентгено-контрастни изследвания.

Към болницата има отделение по патологоанатомия, в което се извършва хистологична и имунохистохимична диагностика.