Бърза помощ

КЛИНИЧНА И ХИРУРГИЧНА КОМПЕТЕНТНОСТ

Клинична компетентност

Коремните и съдови хирурзи на клиниката ежедневно участват и решават належащите хирургични проблеми свързани с диагностиката и лечението на пациента, във всеки един етап: от диагностичните процедури, през анализа на резултатите и вземането на отговорни решения. В условията на висока натовареност и спешност всичко това е възможно благодарение на колективния екип от висококвалифицирани специалисти, част от които с повече от една хирургична специалност.


Хирургична компетентност

В клиниката на Втора хирургия се извършват рутинно оперативни намеси в планов и спешен порядък, по отворен или ендоскопски (безкръвен) метод, както следва:

 1. Оперативни процедури върху стомаха и дуоденума: резекция, пластика на пилор/дуоденум, сутура, обходни стомашно-чревни анастомози и т.н.
 2. Оперативни процедури върху панкреаса: панкреато-дуоденална резекция, дистална резекция, кистектомия и т.н.
 3. Оперативни процедури върху черния дроб: резекции, сутури, кистектомии при ехинококоза, евакуация на чернодробни абсцеси, интраабдоминални венозни шънтове и перитонео-венозен шънт.
 4. Оперативни процедури върху жлъчен мехур и жлъчни пътища: холецистектомия, лапароскопска и конвенционална, билио-дигестивни анастомози, ревизия и анастомози на външни жлъчни пътища и т.н.
 5. Оперативни процедури върху диафрагмата: пластика, реконструкция, резекция, сутура.
 6. Оперативни процедури върху тънко черво: резекция, сутури и анастомози.
 7. Оперативни процедури върху дебело и право черво: резекция, сутури и анастомози.
 8. Оперативни процедури при хемороиди, остри и хронични парапроктити, пролапс на ануса и ректума и т.н.
 9. Оперативни процедури върху бял дроб и гръдна стена: резекция на белодробен паренхим, торакоцентеза, декортикация на плеврата, лечение на спонтанен и травматичен пневмоторакс, хидроторакс и т.н.
 10. Оперативни процедури при вродени и придобити дефекти на коремната стена: херниопластики на ингвиналния канал, пластика на коремната стена при вентрални хернии.
 11. Оперативни процедури при заболявания на периферната съдова система: стрипинг и варицектомия при разширени вени на крайниците.