Бърза помощ

Начало / Клиники / Спешна хирургия / Втора хирургична клиника / За клиниката

ВТОРА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА

Втора хирургична клиника със съдов сектор се разполага на 5 етаж в централната част на сградата на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов” и е част от секцията по обща, висцерална и спешна хирургия към болницата. Тя е специализарно лечебно и научно звено, в което се извършват пълен обем диагностично-лечебни процедури от областта на спешната и плановата гръдна, коремна и съдова хирургия. Оперативната дейност включва хирургичното лечение на заболяванията на гастро-интестиналния тракт, хепато-панкреато-билиарната система, злокачествените им новообразувания и усложнения. Като част от секцията по спешна хирургия, клиниката се занимава с лечението и на травматични увреди на гръдния кош и корема, както и придружаващите ги травми на гръдни и коремни органи. В клиниката се извършват и миниинвазивни, лапароскопски оперативни процедури. Извършват се и оперативни интервенции в малък обем, свързани с вродени и придобити заболявания на коремната стена и гръдния кош.

В съдовия сектор към втора хирургична клиника се прилагат консервативни и оперативни методи за лечение на заболявания от областта на съдовата хирургия – планова и спешна.

Важно място в клиниката заема съвременното и комплексно лечение на рани от различно естество, съчетано с модерно оборудване и консумативи. В диагностично-консултативния център на Пирогов има разкрит център за лечение на рани, с възможност за долекуване на пациентите, допълнителни интервенции и специални видове превръзки, свързани със съответното заболяване.


Спешна хирургия Спешна хирургия Спешна хирургия Спешна хирургия