Бърза помощ

Екип на клиниката

Екип на Клиника по гнойно септична хирургия


Клиника по гнойно септична хирургия


Проф. Д-р Иван Поромански

Проф. Д-р Иван Поромански, дм - началник клиника

 • Завършва медицина в София през  1985 г.
 • Стаж в ВМА-София, УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов“
 • Специалности Хирургия ( 1991 г.),  Ортопедия и травматология (1997г.) , Спешна медицина (2008 г.)
 • Публикации в списания брой 48 на тема инфектни усложнения в хирургията, антибактериална терапия и др.
 • Участия във форуми 51
 • Член на Българско хирургично дружество, Българско микологично дружество, Българска асоциация за лечение на рани,  EPUAP.
 • Ползва Английски и руски език
 • Дисертация: „Инфектирано диабетно ходило – диагностично-лечебно поведение“ (1999 г).
 • Защитена магистратура по „Здравен мениджмънт” към Медицински университет София,
 • Сертификат по „Болнично управление” – Българо – Швейцарска  програма,  
 • Обучение на изследователите на лекарствени препарати Бавено, Италия –април 2002 г.,
 • Обучение в Университетска болница Хелзинки, департамент по пластична хирургия.

Начало на страницата

Отделение костно-ставни хирургични инфекции


Д-р Румен Антонов

Д-р Румен Антонов, гл.ас. – началник отделение по костно-ставни хирургични инфекции, ортопед-травматолог

 • Завършва медицина в София 1975 г.
 • Има призната специалност по ортопедия и травматология от 1980 г .
 • Работил е последователно като хирург и ортопед в Окръжна болница - Стара Загора и като ортопед в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
 • Провел е специализация по Ортопедия и травматология в Полша 1986 г.
 • От 1984 г.  е н.с. II ст. в КГСХ, от 1985 г и до момента е началник на отделението по костно-ставни хирургични инфекции в клиниката, главен асистент от 1986 г.
 • Има .45 публикации в медицински списания.
 • Владее английски и руски език.
 • Научните му интереси са в областта на: костните инфекции.

Начало на страницата

Д-р  Елена  Каменова  Радонова

 • Завършва висше медицинско образование през 1973 г. – Медицинска академия – София
 • Придобита специалност „Анестезиология и реанимация” – 1978Г.
 • 1973 г. – начало на работа в Клиника по анестезиология и реанимация на Институт „Пирогов” като стажант научен сътрудник.
 • 1977 г. Назначена като научен сътрудник  III степен
 • 1983 г. Назначена като научен сътрудник  II степен
 • 1989 г. Назначена като научен сътрудник  I степен
 • 2002 г. Анестезиолог в КГСХ – УМБАЛСМ„Н.И.Пирогов”
 • 1989 г. Специализация в Клиника по анестезиология и реанимация в Университетска болница “Sharite” – Берлин.
 • 1992 г. Специализация в Институт по анестезиология  - Мюнхен
 • 2006 – 2008 г. – Специализация по анестезиология, организирана от Foundation for European Education in Anaesthesiology / F.E.E.A./
 • Владее  немски и руски език
 • Участие в 74 научни изследвания
 • 38 публикации в специализирани списания
 • 36 доклади на конгреси и симпозиуми, вкл. 5 международни конгреса в чужбина и 12 в страната.

Начало на страницата

д-р Иван Мизов

Д –р  Иван Димитров Мизов

 • Завършва  медицина  през1985 г. в Медицинска Академия – София
 • Придобива  през 1995 г. специалност по Анестезиология и Реанимация
 • От 1989 г. до 2006г . работи в  Клиника по Спешна анестезиология и интензивно лечение с Операционен блок и шокова зала-в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”
 • От 2006 г. до момента е анестезиолог- реаниматор в    Клиника по Гнойно-септична хирургия  в УМБАЛСМ „Н.И.ПИРОГОВ”
 • През 2001г.  придобива Удостоверение за основен двугодишен курс по хомеопатична терапия от Медицински факултет на Медицински университет-София
 • Владее  отлично руски  и английски  език.

Начало на страницата

д-р Румен Мандиков

Д-р Румен Иванов Мандиков

 • Завършва висше медицинско образование 1983г. в Медицински университет –София
 • Придобива специалност Анестезиология и Реанимация през 1988г.
 • От 1991 – 2007 работи в КСАИЛ като анестезиолог към УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”
 • От 2010 до момента е анестезиолог в Клиниката по гнойно септична хирургия към УМБАЛСМ”Н.И.Пирогов”
 • Специализация по анестезиология и спешна медицина :
 • ULB “Erasmus” – Брюксел 1991г.
 • Курс по TIVA / тотална интравенозна анестезия – Trinitri Hall Colege – Cainbridge – 1996 г.
 • Курс по регионална анестезия – King”s Colege  - Cainbridge – 1998 г
 • Съосновател и член на Управителния съвет на Българска Асоциация за изследване и лечение на болката
 • Член на научното дружество по Анестезиология и Интензивно Лечение в България
 • Член на ESA / Европейска Асоциация по Анестезиология
 • Член на БАТА / Българска Асоциация за алтернативи в трансфузологията/

Начало на страницата

д-р Веселин Мазгалов

Д –р  Веселин Колев Мазгалов

 • Завършва  медицина  през1992 г. в Медицинска Академия – София
 • Придобива  през 2004 г. Специалност по обща и коремна хирургия в Клиника по коремна хирургия на УМБАЛ „Царица Йоанна”, ІІ-ра Хирургична клиника на УМБАЛ „Александровска” и УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
 • От    2004г.  Хирург в КГСХ на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
 • Доброволец в „Laguna Honda Hospital”, Сан Франциско  Калифорния, САЩ
 • Владее  отлично руски и английски  език.

Начало на страницата

Д –р  Искра Кирилова Грозданова

 • Завършва  медицина през  1975г. в Медицински Университет - София
 • Придобива   специалност “Хирургия” през 1984г.
 • От 1979г. до момента е лекар ординатор в Клиника по гнойно септична хирургия към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”.
 • Владее  отлично  английски език.

Начало на страницата

Д-р Александър Иванович Иванов

Д-р Александър Иванович Иванов

 • Завършва висше медицинско образование през 1981г. в Медицински факултет на Медицинска академия - гр. София.
 • От 1982 – 1985г. работи като ординатор в хирургично отделение на Първостепенна окръжна болница /ПОБ/ гр Враца.
 • От 1985 – 1995г. е научен сътрудник ІІІ ст в Клиника по спешна хирургия на болница”ИСУЛ” /тогава към НИХ на МА/ с упражняване на лечебна и преподавателска дейност
 • От 1995  - 2009г. е  научен сътрудник ІІ ст. първоначално в Клиника по спешна хирургия, а впоследствие в Клиника по коремна хирургия на УМБАЛ „Царица  Иоанна – ИСУЛ” за лечебна дейност и в Клиничен център по спешна медицина за преподавателска дейност.
 • От 2009г. до момента – ординатор в Клиниката по гнойно-септична хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
 • Сертификат за диагностична и лечебна  фиброоптична ендоскопия на горния гастоинтестинален тракт.
 • Владее отлично писмено и говоримо – руски език и английски език.

Начало на страницата

д-р Стефка Кръстева

Д –р Стефка Димитрова Кръстева

 • Към настоящия момент работи в Клиника Гнойно Септична Хирургия към УМБАЛСМ”Н. И. Пирогов ”  като лекар - специалист по Ендокринология и болести на обмяната .
 • Завършва  медицина през  1997г. в Медицински Университет - София
 • Придобива   специалност “ Ендокринология и болести на обмяната” през 2012г.
 • Придобива специалност “ Вътрешни болести” през 2005г.
 • Интереси в областта на диабетологията.
 • Член на Българското дружество по Ендокринология
 • Владее руски и английски езици.

Начало на страницата

Емилия Йонева

Ст.м.с. Емилия Йонева

 • Завършва медицински колеж в София 1974 г. Медицинска сестра – общ профил
 • Бакалавър по здравни грижи от 2003 г,
 • Mагистър по управление на здравните грижи от 2011 г.
 • От 1974 г. работи в Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия,
 •  Oт 1995 г. е старша сестра на Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия
 • Има призната квалификация по операционна и превързочна техника. 
 • Владеe отлично английски и френски език

Начало на страницата

Отделение мекотъканни хирургични инфекции


Д –р Александър Димитров Марков

Д –р  Александър Димитров Марков н-к отделение по мекотъканни хирургични инфекции, хирург

 • Завършва  медицина през1984 г в Медицинска Академия – София
 • Придобива  през 1991 г.специалност по хирургия
 • От 1985 – 2001 г.е асистент в Първа Хирургия на МУ – София
 • От 2001 – 2007 г.е лекар ординатор в КГСХ – МБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
 • От 2007 г до момента е        началник Отделение Мекотъканни Хирургични Инфекции в КГСХ – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
 • Ко – изследовател в редица научни проучвания
 • Владее  отлично руски  и френски език.

Начало на страницата

Асистент д-р Йордан Милев

Д-р Йордан Стоянов Милев

 • Завършва висше медицинскообразование през 2002 г. Медицински Университет, София
 • Придобива специалност по обща хирургия – МУ, София през 2009г.
 • от 12.2002 г работи като лекар-ординатор в КГСХ, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, София
 • от 06.2006 г.  е  асистент в КГСХ, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“
 • Владее свободно английски език – писмено и говоримо (upper intermediate) и руски език – основни познания
 • Участие в проучвания:
  • 2006 г - ко-изследовател в проучване, II фаза, антибиотик, cSSSI
  • 2006 г - ко-изследовател в проучване, III фаза, антибиотик, cSSSI
  • 2010 г - ко-изследовател в проучване, IIIb фаза, антимикотик, дълбоки гъбични инфекции

Начало на страницата

д-р Даниела Панчовска

Д-р   Даниела Борисова Панчовска

 • Завършва висше образование специалност – Медицина в Медицински Университет, София – 1990г.
 • 1991  – 1992  г работи като лекар-ординатор в Банкя
 • 1992   г до момента     лекар-ординатор в КГСХ, УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“, София
 • Придобита          специалност по хирургия, 2006 г
 • Владее Английски език и Руски език
 • Участие в редица проучвания:
  • 2006 г проучване, II фаза, антибиотик, cSSSI
  • 2006 г проучване, III фаза, антибиотик, cSSSI
  • 2010 г проучване, антимикотик, дълбоки микотични инфекции

Начало на страницата

Д-р Валентин Петров Цонев

Д-р Валентин Петров Цонев

 • Завършва висше медицинско образование през 1983г. в  Медицински Институт - гр. София.
 • От  1984 – 1987 г. работи като ординатор в  Хирургично отделение на Районна Болница  в гр.Тутракан.
 • От 1988г. до момента – ординатор в Клиниката по гнойно-септична хирургия УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов”
 • Владее отлично писмено и говоримо – руски език и английски език.

Начало на страницата

д-р Петя Петкова-Дикова

  Д –р  Петя Иванова Петкова - Дикова

 • Завършва  медицина  през1999 г. в Медицинска Академия – София
 • Придобива  през 2007 г.специалност по Вътрешни болести
 • От 2009 г. до момента е лекар в КГСХ към УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
 • Владее  отлично немски  и английски  език.

Начало на страницата