Бърза помощ

Прием. Клинични пътеки

Клиниката има разкрити 35 легла в стаи с по 2 и 3 легла, разделени на функционален принцип в две отделения. Всички стаи разполагат със собствен санитарен възел и телевизия (срещу допълнително заплащане).

Две от стаите са категория "ВИП" – с възможност за самостоятелно настаняване, със или без придружител.Четири от леглата са обособени в реанимационен сектор и са оборудвани с апаратура за постоянно мониториране на жизнените параметри.


Клиниката по гнойно септична хирургия работи с НЗОК по следните клинични пътеки:
(по НРД 2012)

 1. КП 160 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години
 2. КП 166 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
 3. КП 178 Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции
 4. КП 180 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
 5. КП 184 Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани – хирургично лечение
 6. КП 215 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник
 7. КП 217 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност
 8. КП 218 Оперативни процедури на таза и долния крайник със малък обем и сложност
 9. КП 220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
 10. КП 222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник
 11. КП 223 Малки оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

Пълен списък на клиничните пътеки