Бърза помощ

Прегледи, диагностика

Прегледи

Прегледа в амбулаторията на КГСХ включва експертна визуална оценка на локалния статус – локализация, форма, размер на раната, състояние на ръбовете, характеристика и интензитет на ексудацията; инструментална експлорация на фистули и раневи синуси, както и при показания дигитално ректално изследване, физикална оценка на съдовия статус, диагностични пункции.


Диагностика

Диагностичния процес в клиниката и амбулаторията се извършва в тясна колаборация с останалите параклинични звена на института. Рутинно на всички пациенти, постъпили с хирургична инфекция се провежда лабораторен скрининг за захарен диабет.