Бърза помощ

Оперативни интервенции

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С ГОЛЯМ И МНОГО ГОЛЯМ ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. костни пластики,
 2. големи ампутации на долен и горен крайник,
 3. разширени инцизии/фасциотомии/некректомии при животозастрашавщи инфекции на меките тъкани.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ СЪС СРЕДЕН ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. ампутации на пръсти и през стъпало,
 2. артротомии,
 3. оперативни интервенции при относително ограничени инфектни процеси на меките тъкани, в т.ч. перианални абсцеси,
 4. оперативни интервенции при перианални фистули и усложнени форми на пилонидална болест, както и при болестта на Verneui.

ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕДУРИ С МАЛЪК ОБЕМ И СЛОЖНОСТ

 1. инцизии при ограничени гнойни процеси,
 2. оперативно лечение на неусложнена пилонидална болест,
 3. доброкачествени кожни образувания,
 4. врастнал нокът.