Бърза помощ

КЛИНИКА ПО ГНОЙНО СЕПТИЧНА ХИРУРГИЯ

Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия е единствената по рода си в страната и на Балканския полуостров , тясно профилирана в лечението на мекотъканни и костно-ставни хирургични инфекции. В това си качество тя е и национален консултативен център в областта на хирургичните инфекции и лечението на трудно зарастващите рани.

Специалистите на клиниката оказват консултативна и методична помощ по профила на клиниката за цялата страна, чрез системата на Републиканска консултация. Клиниката е база за обучение на студенти-медици и следдипломно обучение на лекари-специализанти по специалностите хирургия и спешна медицина.

Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия Клиниката по Гнойно-Септична ХирургияКлиниката по Гнойно-Септична Хирургия

Предимства за пациента

Клиниката по Гнойно-Септична Хирургия е неразделна част от УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ и при необходимост ползва целия наличен ресурс и материална база за лечение на спешния институт в тясно сътрудничество с останалите клиники, централната клиника по интензивно лечение и тясно специализирани параклинични звена – за образна диагностика, в т.ч. инвазивни процедури, ендоскопия, рехабилитация.

Екипа е тясно специализиран и с дългогодишен опит в лечението на тежки и животозастрашаващи инфекции. Клиниката се ползва с отлично реноме и що се отнася до отношението към пациентите.