Бърза помощ

ЕКИП НА ОТДЕЛЕНИЕТО

Спешна оперативна гинекология


Д-р Людмил Джунков

Д-р Людмил Джунков - началник отделение

 • Завършва медицина във ВМИ, гр. София през 1987г.
 • Придобива специалност Акушерство и гинекология  през 1992г.
 • През 2003г. завършва Здравен мениджмънт в НБУ, гр. София
 • Стаж в ДФ „Стомана”, гр. Перник като лекар, в Акушеро-гинекологичния конплекс на ПОБ „ Р. Ангелова” гр. Перник като акушер-гинеколог.
 • От 1995г. до момента работи в отделение Спешна оперативна гинекология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” като началник отделение.
 • Бил е заместник директор по лечебните и административни дейности на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов”
 • Допълнителни квалификации:
  • Курс по диагностика и оперативна лапароскопия, гр.Брюксел, Белгия, 1993г.
  • Курс по колпоскопия и ехография в НИАГ „Майчин дом”, гр. София, 1990-1991г.
  • Курс по оперативна гинекология във ВМИ, гр.София, 2005г.
  • Участие с постер  на тема”Оперативно лечение по  спешност на онкологични  заболявания от гинекологичен произход” на ХV конференция по онкогинекология – април 2010г.
 • Публикация  на тема” Спешни състояния в гинекологията” в медицинското списание”GP News”бр.3/2010г. и други
 • Владее руски, френски и ангийски език

Начало на страницата

Ст. акушерка Мария Маринова

Ст. акушерка Мария Маринова

 • Завършва социална педагогика в Софийски университет 'Св.Климент Охридски” през 2001г.
 • Завършва мениджмънт на социалните дейности в Софийски университет 'Св.Климент Охридски” през 2003г.
 • Завършва Управление на здравните грижи в МУ гр. София през 2009г.
 • Стаж в отделение за оперативна гинекология и реанимация към І- ва АГ болница „ Св. София” от 1997 г до 04.1998 г. като акушерка
 • От май 1998г. работи в Отделението по акушерство и гинекология в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” като акушерка.
 • От 2012г. е старша акушерка в същото отделение.
 • Владее руски и английски език

Начало на страницата