Бърза помощ

ПРИЕМ. КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ.

Прием в отделението

Отделението има разкрити 10 легла в стаи с по 3 и 2 легла. Легла и категория "ВИП" 3 стаи.

В отделението се настаняват пациенти по клинични пътеки, така и свободен платен прием по обявените на централна регистратура цени на болницата.


Клинични пътеки:

 1. 145-нерадикално отстраняване на матката
 2. 146-радикално отстраняване на женскиполови органи
 3. 147- оперативни интервнции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на ЖПО
 4. кп. 148 – оперативни процедури за задържане на бременност
 5. кп.149- оперативни интервнции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения на ЖПО
 6. кп.150- корекция на тазова статика и или незадържане на урина
 7. кп.151- диагностични процедури и консервативно лечение
 8. кп.152 – корекции на проходимост и възстановяване на анатомията при жената
 9. кп.153 – радикална ексцизия на лимфни възли
 10. кп.154 – интра и постпартални усложнения довели шок
 11. кп.181- оперативно лечение при остър перитонит

Пълен списък на клиничните пътеки