Бърза помощ

Прегледи. Диагностика

Прегледи

Екипът на Четвърта хирургична клиника извършва първични и вторични прегледи на пациенти по НЗОК, също така и платени прегледи на пациенти с хирургични заболябания.


Диагностика

Лекарите от четвърта хирургична клиника могат да назначават съответните изследвания благодарение на разкритите в болницата диагностични звена:

 1. Клинична лабпратория;
 2. Лаборатория по клинична имунология;
 3. Сектор по образна диагностика;
  • Рентгенови изследвания,
  • Ултразвукова диагностика,
  • Компютър-томографски изследвания,
  • Магнитно-резонансна томография.
 4. Патологоанатомично отделение;
 5. Други високоспециализирани диагностични процедури, след консултация със съответния специалист.