Бърза помощ

ЧЕТВЪРТА ХИРУРГИЧНА КЛИНИКА

Четвърта хирургична клиника, като неразделна част от секцията по хирургия, е с предмет на дейност оказване на всеобхватна спешна и планова хирургична помощ на пациенти с коремна и гръдна хирургична патология.

Екипът на клиниката поставя акцент върху мини-инвазивните (безкръвни) хирургични интервенции.

Разкрит е учебен център със симулатори за лапароскопска хирургия съвместно с Академия Aesculap, в който се обучават хирурзи от цялата страна. Центърът се ръководи от д-р А. Филипов.

Спешна хирургия Спешна хирургия Спешна хирургия Спешна хирургия