Бърза помощ

Екип на клиниката

Екип на Първа хирургична клиника

Първа хирургична клиника


Проф. д-р Александър Червеняков

Проф. д-р Александър Червеняков - началник клиника

 • Завършва медицина в Медицинска академия – София през  1977 година, през 1986 става кандидат на медицинските науки, през 1996 – ст.н.с. II ст., през 2010г. – професор по хирургия.
 • Работи като завеждащ „Секция по обща, висцерална и спешна хирургия” в УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” и началник на Първа хирургична клиника към същата секция.
 • Специалности:
  • Специалност по обща хирургия през 1982г.,
  • Специалност по детска хирургия през 1988г.,
  • Специалност по гръдна хирургия през 1996г.

Проф. д-р Александър Червеняков... [+]

Начало на страницата

ст. мед. сестра Ваня Григорова

Старша медицинска сестра Ваня Григорова

 • Завършва медицински университет в гр.София през 1998г., специалност – медицинска сестра, през  2001г. става бакалавър Социални дейности във Великотърновски университет  „СВ.СВ. Кирил и Методий” гр. Велико Търново, а през 2011г. магистър по Управление на здравните грижи във ФОЗ на МУ гр.София
 • Работи като медицинска сестра в Първа хирургична клиника на УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов” от 1998г., а от февруари 2012г. е старша медицинска сестра в същата клиника.
 • Сертификат за професионална квалификация № 6677 издаден на 26.01.2008

ст. мед. сестра Ваня Григорова... [+]

Начало на страницата

Отделение по гръдна хирургия


Ст. мед. сестра Венелина Антонова

Ст. мед. сестра Венелина Антонова

 • Завършва социална педагогика В Университет „Св.св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново през 2003г.
 • Работи като медицинска сестра в Първа хирургична клиника от 1971г..а в момента е старша медицинска сестра.

Начало на страницата