Бърза помощ

Прием. Клинични пътеки

Подготовка за приемане в клиниката:

Трябва да бъдете придружени от възрастен който да вземе принадлежностите ви и да разбере кога може да ви посети в клиниката.

В приемния кабинет ще ви посрещне сестра, която ще ви даде пълни инструкции относно диагностичните кабинети, които ще посетите и какви тестове ще Ви бъдат направени.

Неща, които трябва да запомните:

 1. Вземете си личната карта
 2. Направление от личния лекар и най-пресни изследвания, ако имате такива
 3. Не вземайте малки деца с вас
 4. Не си слагайте грим, лак на ноктите и не носете скъпи бижута с вас, оставете ги в дома си
 5. Вземете си лична пижама, чехли и тоалетни принадлежности

Настаняване в клиниката:

Клиниката се намира на 4-я етаж в централната сграда на Пирогов. На входа на клиниката ще ви посрещне сестра и вашият лекар.Може да се наложи да почакате. Ще бъдете настанени в клиниката ,ще ви бъде обяснено какви диагностични процедури ще ви бъдат направени , нужно ли е допълнително количество кръв или хирургични инструменти.

Пред оперативни инструкции:

Трябва да следвате предоперативните инструкции, дадени ви от хирурга, това включва хранене, лекарства и пиене на течности, както и очистващи процедури един ден преди операцията. Не се препоръчва спирането на сърдечните медикаменти. Ако възникнат някакви въпроси се обърнете към вашия лекар.

Вашата операция

Нашия персонал ще ви запознае в детайли с хирургичната процедура , рисковете от нея и анестезията и по нататъшното ви лечение. След процедурата ще бъдете изведени от операционната зала и върнати обратно в клиниката за възстановяване, където член на вашето семейство ще ви придружи за известно време.

Възстановяването може да продължи различно време, вие ще будете наблюдавани и лекувани колкото е необходимо.


Клинични пътеки:

В клиниката се прилагат клинични пътеки за заболявания, травми и придобити или вродени състояния от областта на коремната и гръдна хирургия.

Коремна хирургия:

 1. № 27 – Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност
 2. № 28 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт
 3. № 32 - Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума
 4. № 156 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
 5. № 158 – Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години
 6. № 160 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години
 7. № 162 – Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години
 8. № 164 – Оперативни процедури върху апендикс
 9. № 165 – Хирургични интервенции за затваряне на стома
 10. № 166 – Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство
 11. № 167 – Оперативни процедури при хернии
 12. № 168 – Оперативни процедури при хернии с инкарцерация
 13. №169 – Конвенционална холецистектомия
 14. № 170 – Лапароскопска холецистектомия
 15. № 171 – Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища
 16. № 172 – Оперативни процедури върху черен дроб
 17. № 174 – Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох с голям и много голям обем и сложност
 18. № 175 – Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност
 19. № 179 – Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0
 20. № 180 – Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия
 21. № 181 – Оперативно лечение при остър перитонит
 22. № 183 – Консервативно лечение при остри коремни заболявания
 23. № 184 – Животозастрашаващи инфекции на меките тъкани—хирургично лечение

Гръдна хирургия:

 1. №212 – Оперативно лечение на тумори на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена
 2. № 214.1 – Оперативно лечение на болести на бял дроб, медиастинум, плевра и гръдна стена, без онкологични заболявания
 3. № 214.2 - Спешни състояния в гръдната хирургия
 4. №224 – Оперативни процедури при заболявания на гръдния кош

Пълен списък на клиничните пътеки